Regulamentul oficial al concursului „Câștigă o groază de premii”

Lista castigatorilor:

Castigatorul #1 – Vineri 25.10.2013

Userul „coabitatie” a adaugat produse la favorite si a castigat contravaloarea produsului „Rochie de seara DESIRE FASHION alb-ivoire tip sirena” – 450 RON

Castigatorul #2 – Sambata 26.10.2013

Userul „ediedi_edi” a adaugat produse la favorite si a castigat contravaloarea produsului „Sistem ACER EXTENSA E464” – 549 RON

Castigatorul #3 – Duminica 27.10.2013

Userul „asuldepica23” a adaugat produse la favorite si a castigat contravaloarea produsului „Pantofi Eleganti CESARE PACIOTTI 100% Piele Naturala” – 180 RON

Castigatorul #4 – Luni 28.10.2013

Userul „nclsamy” a adaugat produse la favorite si a castigat contravaloarea produsului „Ceas Emporio Armani AR0115 Gents Mens Watch original” – 582 RON

Castigatorul #5 – Marti 29.10.2013

Userul „ok2011” a adaugat produse la favorite si a castigat contravaloarea produsului „Huawei ascend g300” – 350 RON

Castigatorul #6 – Miercuri 30.10.2013

Userul ” larveta2004″ a adaugat produse la favorite si a castigat contravaloarea produsului „Inkling WACOM, produs nou” – 600 RON

Castigatorul #7 – Joi 31.10.2013

Userul „pgeorged” a adaugat produse la favorite si a castigat contravaloarea produsului „Ceas Fossil JR1265 ORIGINAL nou, cutie, garantie, raft showroom – IN STOC -” – 449 RON

Perioada concursului:25.10.2013 – 31.10.2013

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului „Câștigă o groază de premii” este S.C. Netbridge Services S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, sector 2, având cod unic de înregistrare 24784959, înmatriculată la registrul comerţului sub nr. J40/19820/2008 (denumită în continuare „okazii.ro”).

Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România, fiind disponibil pe toată durata desfăşurării concursului pe site-ul Okazii.ro la adresa: http://blog.okazii.ro/regulamentul-oficial-al-concursului-castiga-o-groaza-de-premii/ . Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul regulament, în orice moment, anunţând publicul despre aceste modificări, prin intermediul site-ului menționat mai sus.

SECŢIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul se va desfăşura pe internet prin intermediul paginii www.okazii.ro.

SECŢIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Concursul se va desfăşura în perioada 25.10.2013 – 31.10.2013.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

Concursul „Câștigă o groază de premii” este deschis tuturor utilizatorilor de internet, care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 25.10.2013, rezidenţi în România, care au un cont de utilizator pe pagina de internet www.okazii.ro (denumiţi, împreună, în continuare „Utilizatorii”).

În cazul în care câştigătorul premiului este o persoană incapabilă din punct de vedere juridic aceasta este îndreptăţită să intre în posesia premiului numai după ce a primit aprobarea scrisă şi semnătura reprezentantului său legal (părinte, tutore etc.), fiind necesară dovedirea de către acesta a calităţii sale de reprezentant, printr-un document ce urmează a fi prezentat către Okazii.ro. La acest concurs nu pot participa angajaţii okazii.ro şi ai celorlalte companii implicate în organizarea promoţiei, precum şi membrii familiilor acestora (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).

În cazul participării la concurs se consideră ca Utilizatorii cunosc şi acceptă prezentul Regulament.

SECŢIUNEA 5. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Ce trebuie să faci:

1. În perioada 25.10.2013– 31.10.2013, cei care doresc să participe la concurs vor trebui să să se aboneze la newsletterul Okazii.ro și să adauge la favorite produse de pe site-ul Okazii.ro.

2. Abonarea la newsletterul Okazii.ro se realizează accesând link-ul https://www.okazii.ro/contul-meu/setari . Cei care sunt deja abonați la newsletter trebuie doar să adauge produsele de pe Okazii.ro la favorite.

3. Adăugarea a cel puțin unui produs la favorite reprezintă o șansă pentru a câștiga contravaloarea acestuia, în limita a maxim 600 RON.
4. Câştigătorii concursului vor fi aleși prin tragere la sorţi. În fiecare zi, va fi desemnat un câștigător care va primi din partea organizatorului contravaloarea în bani a produsului extras.
5. O persoană poate câştiga doar o singură dată in cadrul concursului, indiferent de numărul produse adăugate la favorite.

SECŢIUNEA 6. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL ACESTUI CONCURS

Se acordă fiecărui câștigător contravaloarea în bani a produsului adăugat la favorite care a ieșit câștigător în urma extragerii zilnice.

SECŢIUNEA 7. TAXE ȘI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Codul Fiscal, iar orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea cad în sarcina câştigătorilor.

SECŢIUNEA 8. ANUNŢAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR

Premiile se acordă în urma tragerii la sorţi. Tragerea la sorţi, publicarea şi anunţarea câştigătorilor vor avea loc în fiecare zi lucrătoare a săptămânii. Pentru zilele nelucrătoare se vor face extragerile în următoarea zi lucrătoare. Câştigătorii vor primi un mesaj de înştiinţare pe adresa de e-mail indicată la înregistrare pe site. Câştigătorilor li se vor acorda premiile doar dacă trimit un e-mail de confirmare in termen de 3 zile de la primirea e-mailul de anunţare a câştigătorului, care să cuprindă următoarele date de contact: nume, prenume, nume utilizator de pe site, numărul de telefon și contul bancar. Aceste date trebuie să coincidă cu datele indicate la înregistrare pe site de către câştigător, iar în caz contrar premiul nu va mai putea fi acordat.

În cazul în care okazii.ro nu primeşte e-mailul de confirmare de la câştigător în termen de trei zile de la anunţarea câştigătorului prin e-mail trimis de către Organizator către câştigător, premiul se anulează.

Câştigătorii premiilor nu pot solicita produsele în natură ori alte obiecte care are o valoare echivalentă cu valoarea premiilor, ci doar contravaloarea premiilor în bani.

SECŢIUNEA 9. PROCEDURA TRAGERII LA SORŢI

Procedura tragerii la sorţi se va desfăşura în faţa unei comisii formate din reprezentanţii Organizatorului.

SECŢIUNEA 10. CONFIDENŢIALITATE

Organizatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor în conformitate cu prevederile Legii 677/ 2001.

Toate datele personale ale participanţilor vor deveni proprietatea Organizatorului, cu toate drepturile care decurg de aici. Participanţii la concurs sunt de acord ca datele personale să le fie utilizate atât pentru acţiuni promoţionale viitoare, fără alte plăţi sau obligaţii, cât și pentru efectuarea demersurilor necesare oferirii premiilor, dacă este cazul. Participanții la concurs sunt de acord că Organizatorul poate utiliza datele cu caracter personal ale Utilizatorilor în cadrul concursului prevăzut de acest regulament.

Participantii, incluzând şi câştigătorii acceptă prin prezentul regulament ca numele, fotografiile şi materialele filmate cu ei să fie făcute publice şi utilizate în scop publicitar, fără alte obligaţii.

Participanţii la concurs se obligă să participe doar în nume propriu.

Participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte toate drepturile de autor şi orice alte drepturi de creaţie intelectuală ale Organizatorului, precum și ale celorlalte companii implicate în concurs, asupra tuturor materialelor puse la dispoziţie pe site pentru desfăşurarea concursului, incluzând dar fără a se limita la texte, imagini, video, elemente grafice sau orice alt conţinut. Participanţii la concurs se obligă să nu fraudeze sau atace prin orice metode şi în orice măsură sistemul sau mecanismele utilizate pentru desfăşurarea concursului.

Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată către Organizator, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/ 2001.

SECŢIUNEA 11. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Organizatorul nu îşi asumă nici o obligaţie pentru transmiterea şi primirea mesajelor de confirmare privind câştigarea concursului sau orice alte mesaje în legătură cu desfăşurarea concursului sau privind concursul, şi nici pentru eventualele erori de transmitere şi primire a acestor mesaje.

Organizatorul își rezervă dreptul de a lua orice fel de măsuri pentru a impiedica sau opri orice fel de abuz împotriva concursului sau a desfăşurării acestuia.

Participanţii sunt de acord ca în cazurile de forță majoră Organizatorul si / sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exoneraţi total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limiteaza la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erorile de operare, greva etc. Organziatorul nu poate fi tras la răspundere pentru nicio altă situaţie asupra căreia nu deţine controlul.
In mod expres, participanții înțeleg si acceptă că Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din participarea la concurs sau orice alt aspect în legatură cu concursul precum și din utilizarea site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.
Participanţii sunt de acord şi acceptă că toate facilităţile concursului precum şi premiile le sunt oferite „aşa cum sunt”, „aşa cum sunt diponibile” şi le folosesc pe riscul lor propriu, iar Organizatorul nu poate fi tras la răspundere în nicio măsură cu privire la premiile, sau utilizarea acestora şi orice efecte juridice / economice derivând din utilizarea acestora.

SECŢIUNEA 12. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor soluţiona pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti competente de sediul Organizatorului.

SECŢIUNEA 13. ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI

Concursul se va întrerupe doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului. Sunt considerate evenimente de forţă majoră, fără a se limita la acestea, evenimente ca războiul, revoluţia, embargoul, cutremurul, grav atac terorist, erori de functionare ale echipamentului tehnic al Organizatorului, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, inundaţia, incendiul, greva şi încetarea nelegală a lucrului, emiterea de către o autoritate competentă a unui ordin sau a oricărui act cu caracter obligatoriu care împiedică desfăşurarea activităţii Organizatorului.

SECŢIUNEA 14. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.okazii.ro şi la adresa http://blog.okazii.ro/regulamentul-oficial-al-concursului-castiga-o-groaza-de-premii/ pe toată durata acestuia.
Participarea la concurs implică obligativitatea respectării tuturor prevederilor prezentului regulament.

*extragerile de vineri, sambata si duminica vor fi facute publice luni, 28 octombrie.