Medierea conflictelor dintre utilizatori

strong>Okazii te ajut? ?n orice situa?ie ?i se implic? activ ?n rezolvarea oric?rei probleme pe care o ?nt?mpini.

Angaja?ii departamentului Asisten?? Clien?i au rol de mediatori, implic?ndu-se ?n solu?ionarea conflictelor ap?rute ?ntre utilizatori.

?n urma unei reclama?ii, mediatorul va contacta telefonic cealalt? parte implicat? ?n tranzac?ie, pentru a afla mai multe detalii.
Dup? convorbirea telefonic? se va da un e-mail ambelor p?r?i pentru a li se prezenta concluzia din urma discu?iei.
Dac? situa?ia este grav? ?i nu se rezolv? pe cale amiabil?, reclamantul poate apela la Poli?ie pentru solu?ionarea problemei.
Okazii va acorda tot sprijinul necesar, implic?ndu-se ?n anchetele deschise, prin furnizarea tuturor detaliilor necesare cerute de Poli?ie.

Pe site g?se?ti modelul de pl?ngere penal? ce trebuie depus la Sec?ia de Poli?ie de care apar?ii – http://ajutor.okazii.ro/securitate/frauda.

Mult succes!
Echipa Okazii

  • Ti-au fost utile informatiile?
  • Da   Nu