Important pentru V?nz?torii Okazii

Vrei s? fii un v?nz?tor mai bun?

?ncep?nd cu 1 august 2011, Okazii.ro vine ?n sprijinul t?u cu o serie de facilit??i care ?mbun?t??esc experien?a de a cump?ra de pe Okazii.ro ?i ofer? promovare gratuit? v?nz?torilor care ofer? servicii de calitate.

Noile facilit??i sunt:

  • Un nou sistem de rating pentru v?nz?tori
  • Rezultatelor caut?rilor sunt?ordonate dup? relevan??
  • Se modific? promovarea?Special? ?n liste

Ratingul de calitate pentru v?nz?tori

Noul t?u rating se calculeaz? pe baza activit??ii ?n Okazii.ro ?i a calit??ii serviciilor pe care le oferi clien?ilor t?i.

Acest sistem de rating clasific? v?nz?torii ?n 5 categorii: V?nz?tor Platinum, V?nz?tor Gold, V?nz?tor Silver, V?nz?tor Bronze ?i V?nz?tor slab. Algoritmul de calcul se va ?mbun?t??i ?n timp, a?adar a?tept?m opinia ta la feedback@okazii.ro.

Vrei s?-?i cre?ti ratingul? Cite?te c?teva sfaturi ?n Ghidul V?nz?torului Okazii.

Listarea dup? relevan??

Rezultatele c?ut?rilor pe Okazii.ro vor fi?ordonate implicit ?n func?ie de:

Astfel, vei putea ob?ine expunere suplimentar? ?n Okazii.ro, oferind clien?ilor t?i servicii de calitate.

Pentru mai multe detalii, consult? Ghidul V?nz?torului Okazii.

Promovarea ?Special? ?n liste?

Schimb?m modul de func?ionare a promov?rii ?Special? ?n liste?, pentru a cre?te ?ansele de v?nzare a produselor tale.

Varianta veche a acestei promov?ri (?nainte de 1 august 2011) separ? rezultatele ?n dou? liste, ?ngreun?nd alegerea ?i cump?rarea produselor. ?ncep?nd de la 1 august, produsele cu promovare ?Special? ?n liste? vor fi afi?ate?mai sus ?n paginile de rezultate listate dup? relevan??, prioritar celorlalte produse cu acelea?i caracteristici.

?n plus, list?rile dup? timp, pre? ?i oferte vor ordona rezultatele strict ?n func?ie de aceste criterii, f?r? a ?mp?r?i ?n dou? listele de rezultate. Astfel, produsele vor fi mai u?or de g?sit de c?tre poten?ialii cump?r?tori.

Not?. Dac? exist? cazuri excep?ionale ?n care pentru anumite produse dore?ti s? renun?i la promovarea ?Special? ?n liste?, po?i solicita returnarea pro-rata a costurilor acesteia, scriind la suport@okazii.ro.

Feedback

Te rug?m s? ne trimi?i sugestiile tale referitoare la aceste facilit??i la feedback@okazii.ro sau s? propui idei pentru noi implement?ri ?n forumul Vocea utilizatorului. Vom folosi acest feedback pentru a continua s? ?mbun?t??im calitatea serviciilor Okazii.ro.

Mul?umim,

Echipa Okazii.ro

  • Ti-au fost utile informatiile?
  • Da   Nu